Bewind in fases

Aanmelding bij Vaneveld Bewindvoering kan u zelf, uw familie of eventueel de zorginstelling waar u zorg van krijgt doen. U kunt via onze website vaneveldbewindvoering.nl een intakegesprek inplannen op een moment wanneer het u goed uitkomt. Tevens kunt u ons mailen op info@vaneveldbewindvoering.nl.

Tijdens de intake bij ons op kantoor, worden de intake en aanvraagformulieren ingevuld. U zult nader kennis maken met de bewindvoerder en samen zal er gekeken worden waar uw behoeftes liggen. Tevens zal de werkwijze van ons kantoor worden uitgelegd aan u. Een familielid of begeleider van een eventuele zorginstelling is van harte welkom bij de intake. De bewindvoerder zal allerlei vragen met u doornemen om uw situtaie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Als besloten wordt verder te gaan met elkaar, dan krijgt u de formulieren die nodig zijn om het verzoek tot onder bewindstelling in te dienen bij de rechtbank.

Tijdens de zitting legt de kantonrechter aan u uit wat bewindvoering is, stelt vragen en neemt een besluit omtrent uw aanvraag om onder bewind te komen. De bewindvoerder en u zelf krijgen hier schriftelijk bericht over.
U mag zelf ook vragen stellen, mochten er nog zaken zijn die niet duidelijk zijn. Het is geen openbare zitting, maar familie of een begeleider vanuit een zorginstelling mag aanwezig zijn.

De Bewindvoerder zal een beheer en een leefgeldrekening voor u openen. Vervolgens zal de bewindvoerder het vermogen, de inkomsten, uitgaven , schulden en vorderingen in kaart brengen; de boedel beschrijven. Er zal een budgetplan opgesteld worden naar aanleiding van alle informatie die de bewindvoerder heeft.
Daar waar nodig zal de bewindvoerder inkomensaanvullende maatregelen nemen, zoals het aanvragen van (aanvullende) uitkering, toeslagen of kwijtscheldingen.

Vragen?

Email info@vaneveldbewindvoering.nl

Geachte lezer,

Zoals u allen al heeft meegekregen gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 in een ‘harde’ lockdown. Dat betekent ook dat wij weer volledig thuis gaan werken tot einde datum welke door de overheid zal worden aangegeven. Verlengen zij, dan verlengen wij onze maatregelen ook. Wij zijn helaas genoodzaakt om diverse zaken per direct door te voeren om de druk bij onze medewerkers te verlagen.

  • Gelieve enkel per mail uw verzoeken/vragen indienen, en dat zal binnen 2 werkdagen worden behandeld.
  • Whatsapp gebruiken wij NIET meer! De reden hiervan is dat wij controle willen houden op de verzoeken/vragen, en wanneer een medewerker uitvalt door bijv. COVID kan een collega het niet opvangen.  En wij willen de continuïteit waarborgen.
  • Wij accepteren niemand meer op kantoor
  • Alle afspraken welke zijn ingepland gaan NIET door
  • Zittingen welke door de rechtbank zijn ingepland komen hoogstwaarschijnlijk te vervallen, maar daar bericht de rechtbank u apart over.
  • Telefonische bereikbaarheid enkel van maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur op het bij u bekende 06 nummer. Het hoofdnummer is NIET bereikbaar daar wij NIET aanwezig zijn op kantoor. Maar voorkeur gaat nog steeds uit naar enkel mailen.

Wij begrijpen dat dit erg vervelend is, maar ook wij moeten ons houden aan de lockdown, en ook de veiligheid waarborgen van zowel u als van onze medewerkers. Ook wensen wij de continuïteit te waarborgen en de druk te verlagen bij onze medewerkers. Wij vanuit Vaneveld Bewindvoering krijgen een hogere werkdruk dan normaal, omdat alles weer digitaal verricht moet worden.

Wij danken u voor uw begrip en dat wij allemaal ons steentje bijdragen.

TELEFOONNUMMERS MEDEWERKERS INCL. WERKTIJDEN KUNT U VINDEN ONDER CONTACT.

Vriendelijke groet,

Brigitte van Mierle