Bewind in fases

Aanmelding bij Vaneveld Bewindvoering kan u zelf, uw familie of eventueel de zorginstelling waar u zorg van krijgt doen. U kunt via onze website vaneveldbewindvoering.nl een intakegesprek inplannen op een moment wanneer het u goed uitkomt. Tevens kunt u ons mailen op info@vaneveldbewindvoering.nl.

Tijdens de intake bij ons op kantoor, worden de intake en aanvraagformulieren ingevuld. U zult nader kennis maken met de bewindvoerder en samen zal er gekeken worden waar uw behoeftes liggen. Tevens zal de werkwijze van ons kantoor worden uitgelegd aan u. Een familielid of begeleider van een eventuele zorginstelling is van harte welkom bij de intake. De bewindvoerder zal allerlei vragen met u doornemen om uw situtaie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Als besloten wordt verder te gaan met elkaar, dan krijgt u de formulieren die nodig zijn om het verzoek tot onder bewindstelling in te dienen bij de rechtbank.

Tijdens de zitting legt de kantonrechter aan u uit wat bewindvoering is, stelt vragen en neemt een besluit omtrent uw aanvraag om onder bewind te komen. De bewindvoerder en u zelf krijgen hier schriftelijk bericht over.
U mag zelf ook vragen stellen, mochten er nog zaken zijn die niet duidelijk zijn. Het is geen openbare zitting, maar familie of een begeleider vanuit een zorginstelling mag aanwezig zijn.

De Bewindvoerder zal een beheer en een leefgeldrekening voor u openen. Vervolgens zal de bewindvoerder het vermogen, de inkomsten, uitgaven , schulden en vorderingen in kaart brengen; de boedel beschrijven. Er zal een budgetplan opgesteld worden naar aanleiding van alle informatie die de bewindvoerder heeft.
Daar waar nodig zal de bewindvoerder inkomensaanvullende maatregelen nemen, zoals het aanvragen van (aanvullende) uitkering, toeslagen of kwijtscheldingen.

Vragen?

Email info@vaneveldbewindvoering.nl