Uw financiën, onze zorg

Samen werken aan een gezonde financiële toekomst!

Beschermingsbewind

Voor mensen die door uiteenlopende redenen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen

Mentorschappen

Voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.

Curatele

Voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.