Wat zijn de kosten van onze diensten

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de kosten, vergoedingen en regelingen ten behoeve van onze dienstverlening. De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de minister bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld.

Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde. Kunt u deze kosten zelf niet betalen? Dan kan er in veel gevallen bijzondere bijstand aangevraagd worden, wat wij voor u verzorgen. Voor het jaar 2020 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast.  

“In veel gevallen heeft de cliënt geen kosten, wij vragen dan bijzondere bijstand aan voor onze kosten”

Brigitte van Mierle (directeur)

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele in 2020 zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Bewindvoering zonder schulden

96,12
Maandelijks
  • Ex BTW

Bewindvoering met schulden

124,31
Maandelijks
  • Ex BTW

Curatele zonder schulden

209,33
Maandelijks
  • Ex BTW

Curatele met schulden

239,98
Maandelijks
  • Ex BTW

Mentorschap

96,12
Maandelijks
  • Ex BTW

Testamentair Bewind

1% van het onder bewind gestelde vermogen

Uitgebreid kostenoverzicht, prijzen inclusief BTW. Mocht u de kosten niet zelf kunnen betalen, dan kan er in veel gevallen bijzondere bijstand aangevraagd worden voor onze kosten. Dit geldt ook voor eenmalige kosten. Neem contact met ons voor meer informatie. 

Tarieven bewindvoering

De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. Vaneveld Bewindvoering BV hanteert deze tarieven van het LOVCK.

De tarieven per 1 januari 2020, inclusief 21% BTW, zijn:Bedrag 
Eén persoons bewindvoering zonder schulden (per maand)€       116,26 
Één persoons bewindvoering met schulden (per maand)€       150,44 
Intake / opstart één persoons bewindvoering€       657,03 
Eind rekening en verantwoording één persoon€       246,84 
   
Twee persoons bewindvoering zonder schulden (per maand)€       139,55 
met schulden van één persoon (per maand)€       160,02 
met schulden van twee personen (per maand)€       180,49 
Intake /opstart twee persoons bewind€       787,71 
Eind rekening en verantwoording twee personen€       296,45 
   
PGB Beheer€       614,68 
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning€       410,19 
Extra werkzaamheden per uur€         82,04 

Hebt u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind mogelijk betaald door de gemeente. Hebt u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.

Voor verdere informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen.