Beschermingsbewind

Voor mensen die door uiteenlopende redenen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen

Mentorschappen

Voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.

Curatele

Voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Testamentair bewind

Beschermingsmaatregel waarbij het geërfde vermogen of de persoon die uw vermogen verkrijgt kunt beschermen

0
Cliënten
0
(Assistent) Bewindvoerders
0 %
Tevredenheid

Beschermingsbewind

96%

Mentorschappen

86%

Curatele

92%

Testamentair bewind

87%

Waarom u voor ons kiest

Bij Vaneveld Bewindvoering kiezen we er duidelijk voor om een aantal kernwaarden te kunnen blijven garanderen aan de klant. Wij zijn betrokken, integer en persoonlijk, wat er mede voor zorgt dat we u beter kunnen helpen.

U heeft een eigen bewindvoerder, wat het contact ten goede komt. Tevens zijn wij goed bereikbaar via mail en telefoon.

Lees meer

Direct aanmelden

Wilt u zich direct aanmelden, mischien omdat er sprake is van spoed, vul dan het digitale formulier vrijblijvend in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Vraag een adviesgesprek aan

Email info@vaneveldbewindvoering.nl

"Intensieve samenwerking met onze partners is prioriteit als we het uiterste eruit willen halen voor de cliënt"

Vaneveld

Veel gestelde vragen

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beëindiging van het bewind een eindverantwoording

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat Vaneveld Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. 

Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Wie controleert de bewindvoerder?

De kantonrechter ziet er op toe dat uw vermogen op een goede manier wordt beheerd. Financiële beslissingen van meer dan € 1.500,- worden voorgelegd aan de kantonrechter. Ieder jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Hiervoor maakt de bewindvoerder een rapport op waarin hij alle inkomsten en uitgaven verantwoordt.
Iedere 5 jaar moet de bewindvoerder een evaluatie houden en een verslag hiervan indienen bij de kantonrechter.

Geachte lezer,

Zoals u allen al heeft meegekregen gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 in een ‘harde’ lockdown. Dat betekent ook dat wij weer volledig thuis gaan werken tot einde datum welke door de overheid zal worden aangegeven. Verlengen zij, dan verlengen wij onze maatregelen ook. Wij zijn helaas genoodzaakt om diverse zaken per direct door te voeren om de druk bij onze medewerkers te verlagen.

  • Gelieve enkel per mail uw verzoeken/vragen indienen, en dat zal binnen 2 werkdagen worden behandeld.
  • Whatsapp gebruiken wij NIET meer! De reden hiervan is dat wij controle willen houden op de verzoeken/vragen, en wanneer een medewerker uitvalt door bijv. COVID kan een collega het niet opvangen.  En wij willen de continuïteit waarborgen.
  • Wij accepteren niemand meer op kantoor
  • Alle afspraken welke zijn ingepland gaan NIET door
  • Zittingen welke door de rechtbank zijn ingepland komen hoogstwaarschijnlijk te vervallen, maar daar bericht de rechtbank u apart over.
  • Telefonische bereikbaarheid enkel van maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur op het bij u bekende 06 nummer. Het hoofdnummer is NIET bereikbaar daar wij NIET aanwezig zijn op kantoor. Maar voorkeur gaat nog steeds uit naar enkel mailen.

Wij begrijpen dat dit erg vervelend is, maar ook wij moeten ons houden aan de lockdown, en ook de veiligheid waarborgen van zowel u als van onze medewerkers. Ook wensen wij de continuïteit te waarborgen en de druk te verlagen bij onze medewerkers. Wij vanuit Vaneveld Bewindvoering krijgen een hogere werkdruk dan normaal, omdat alles weer digitaal verricht moet worden.

Wij danken u voor uw begrip en dat wij allemaal ons steentje bijdragen.

TELEFOONNUMMERS MEDEWERKERS INCL. WERKTIJDEN KUNT U VINDEN ONDER CONTACT.

Vriendelijke groet,

Brigitte van Mierle